P1110949.JPG


今天是蒼井空第三次來台灣,
去年十一月的台灣行不同之處,
在於蒼井空這回是以創作者的身分來台,
並且帶來她的個人創作繪畫,

P1110919.JPG

lomo20.jpg

 以及 LOMO 攝影相片作品,
準備在南台灣展出。

 P1110932.JPG

  P1110953.JPG

P1110960.JPG

P1110965.JPG

P1110969.JPG

P1110975.JPG

P1110980.JPG

P1110985.JPG

P1110989.JPG

P1110992.JPG

P1120003.JPG

P1120009.JPG

P1120025.JPG

P1120027.JPG

P1120030.JPG

P1120032.JPG

P1120034.JPG

P1120042.JPG

P1120043.JPG

P1120047.JPG

P1120053.JPG

P1120058.JPG

P1120060.JPG

P1120061.JPG

P1120065.JPG

P1120093.JPG

P1120105.JPG

P1120110.JPG

P1120113.JPG

P1120117.JPG

P1120135.JPG

P1120137.JPG

P1120147.JPG

P1120163.JPG

P1120166.JPG

P1120190.JPG

P1120202.JPG

P1120220.JPG

P1120241.JPG

P1120247.JPG

P1120273.JPG

P1120285.JPG

P1120289.JPG

P1120290.JPG

P1120294.JPG

P1120319.JPG

P1120320.JPG

P1120334.JPG

P1120335.JPG

P1120366.JPG

P1120371.JPG

P1120378.JPG

P1120385.JPG

P1120397.JPG

P1120398.JPG

P1120399.JPG

P1120400.JPG

P1120402.JPG

P1120403.JPG

P1120406.JPG

P1120439.JPG

P1120457.JPG

P1120458.JPG

P1120459.JPG

P1120460.JPG

P1120461.JPG

P1120462.JPG

P1120463.JPG

P1120465.JPG

P1120467.JPG

P1120468.JPG

P1120469.JPG

P1120470.JPG

P1120528.JPG

P1120529.JPG

P1120531.JPG

P1120537.JPG

P1120549.JPG


【繼續欣賞】

蒼井空@台北東區 (外拍)【相關文章】
1.
台灣的媳婦‧蒼井空
2. 蒼井空2008台灣行

    全站熱搜

    RainDog 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()