untitled.bmp


之前介紹過正妹球迷最多的紅襪隊
這次要介紹的是球迷最熱情的小熊:

sexy_chicago_cubs_001.jpg

CubsGirl.jpg

001.JPG

002.JPG003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG


008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG
相較之下,
台灣的女球迷就真的很文靜了 :p
【相關文章】
正妹球迷最多的紅襪隊

    全站熱搜

    RainDog 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()