1b6f5f9c.jpg


最近看到一些國家的人用維基百科 (Wikipedia)
來搜尋自己國家的名人在國際上的知名度,
我覺得這是一個還蠻有意思的指標,
所以昨晚看電視的時候順便查了一下華語歌手;
我對
華語歌手的定義比較寬鬆,
只要灌錄過唱片的都算:


53. 5566               6種語言
      徐熙媛 (大S)      6種語言
      吳尊                 6種語言
      汪明荃              6種語言
      任家萱 (Selina) 6種語言
      王心凌              6種語言
      楊采妮              6種語言
      周慧敏              6種語言
      鄭伊健              6種語言
      梁詠琪              6種語言
      林俊傑              6種語言
      F.I.R.飛兒樂團   6種語言
      鄭秀文              6種語言
      羅文                 6種語言
44. 胡杏兒              7
種語言
     
劉嘉玲              7種語言
     
楊丞琳              7種語言
     
JVKV (F4)       7種語言
     
Beyond           7種語言
     
黃家駒              7種語言
     
葉蒨文              7種語言
     
許冠傑              7種語言
     
黎明                 7種語言
37.
官恩娜              8種語言
     
周渝民              8種語言
     
古天樂              8種語言
     
陳嘉樺  (Ella)    8種語言
     
蔡卓妍              8種語言
     
光良                 8種語言
     
徐若瑄              8種語言
30.
許瑋倫              9種語言
     
劉亦菲              9種語言
     
李玟                 9種語言
     
閃靈樂團           9種語言
     
Twins             9種語言
     
莫文蔚              9種語言
     
譚詠麟              9種語言
25.
林依晨            10種語言
     
飛輪海            10種語言
     
林青霞            10種語言
     
容祖兒            10種語言
     
王力宏            10種語言
21.
林心如            11種語言
     
鍾欣桐            11種語言
     
謝霆鋒            11種語言
      陳慧琳            11種語言
20. 趙薇               12種語言
17. 張栢芝            13種語言
       
      郭富城            13種語言
      梅艷芳            13種語言
16. 蔡依林            15種語言
13  陳冠希            16種語言

      張學友            16種語言
      王菲               16種語言

10. 楊宗緯            17種語言
      孫燕姿            17種語言
      金城武            17種語言
07. S.H.E            18種語言
      梁朝偉            18種語言
      張國榮            18種語言
05. 鄧麗君            20種語言
      劉德華            20種語言
04. 周杰倫            22種語言
03. 周潤發            30種語言
02. 陳水扁            36種語言
01. 成龍               50種語言

    全站熱搜

    RainDog 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()